Train4Smartservices

Aan beide zijden van de grens (Nederland en Belgie) is er een groeiende vraag naar mensen met ‘digital skills’. ‘Train4SmartServices’ speelt hierop in en wil een grensoverschrijdend trainee-programma ontwikkelen voor een duurzame inzetbaarheid van ICT professionals voor dienstverlening in diverse topsectoren zoals additive manufacturing, precisielandbouw, health en de ICT-sector zelf. In dit programma worden de deelnemers smart opgeleid via een continue integratie van ‘werken’ en ‘leren’.

Projectnieuws

Afsluiting Train4smartservices

In een mooi programma hebben projectleden en partners de deelnemers meegenomen in de best practices van dit werk-leer programma. In 18 maanden tijd trainees klaarstomen voor een rol als IT expert(e) gaat niet zonder doorzettingsvermogen en veerkracht. Wat kwamen we...

Lees meer

Zuyd genomineerd voor de computable awards 2019

Het internationale omscholingstraject Train4smartservices waarin Zuyd Hogeschool (met haar faculteit ICT) een partner is, is genomineerd voor de Computable Awards 2019, in de categorie Opleider van het Jaar. Train4smartservices deelt haar nominatie met negen andere...

Lees meer

Over het project

Doel

Zuyd Hogeschool en de ICT Academie dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van professies in de Euregio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor huidige en toekomstige professionals.

Doel (uitgebreid)

Inmiddels draaien er twee groepen trainees die in de laatste fase van het traineeprogramma zijn aanbeland. Eén groep is op 5 november 2018 begonnen in Heerlen op de campus en één groep is op 7 januari 2019 van start gegaan in Hasselt op de campus. De eerste groep is in maart 2019 gestart met hun leer-werkplek, de tweede groep in mei 2019. De groepen zijn gemengd met zowel Nederlandse als Belgische trainees met diverse achtergronden. Zo betreft het niet alleen afstudeerders maar ook werknemers waarvan de huidige baan binnen afzienbare tijd eindigt als gevolg door automatisering of statushouders met een basis in IT kennis. Aan de bedrijven kant zijn er zowel grote corporate bedrijven als nadrukkelijk ook het midden – en kleinbedrijf benaderd voor deelname.

Het totale traject heeft een duur van 18 maanden waarbij ‘samen leren’ en ‘samen werken’ ingedeeld is in vier blokken met een basis-, bedrijfs-, specialisatie- en stagemodule. De twee groepen hebben inmiddels de basis-,bedrijfs en specialisatiemodule afgerond en zijn eind 2019 van start gegaan met hun laatste stagemodule. Bij ‘samen leren’ ligt de focus op kerncompetenties en specialisaties, bij ‘samen werken’ gaat alle aandacht naar werkervaring op doorgroei- en expertniveau. Tevens is er extra aandacht voor de soft skills ook op de terugkomdagen. Het digitaal opleidingsportaal (YouLearn; met overkoepelende informatie over Train4smartservices voor alle betrokkenen: studenten, docenten, begeleiders vanuit bedrijven) functioneert goed naast een eigen student administratie met contactmailadres: studentinfo@train4smartservices.eu

Tijdens de de midterm conferentie & educational conferentie gehouden op 3 oktober 2019 op de Corda Campus is er nadrukkelijk met trainees en aanwezige bedrijven en kennis instellingen gesproken over de huidige staat van het trainee programma en de (nabije) toekomst. De getoonde betrokkenheid van trainees en bedrijven en de bereidheid om te brainstormen geeft veel ruimte en vertrouwen om samen na te denken over de invulling van T4SS 2.0

De trainees hebben hun specialisatiemodule afgerond en zijn gestart met de laatste fase op weg naar de uiteindelijke certificering halverwege 2020, de 9 maanden durende stagemodule waarbinnen de trainees in een werkomgeving de skills inzetten en verder ontwikkelen die ze gedurende de basis- en specialisatiemodule hebben ontwikkelt. Door maandelijks een portfolio bij te houden en door hier over te sparren met een toegewezen coach en inhoudelijke bedrijfsbegeleider blijft er verbinding met het programma en ontstaat er een helder beeld bij de hard- en soft skills.

Partners

Train4SmartServices is een Interreg project waarin meerdere partners in Vlaanderen en Nederland samenwerken. Naast Zuyd Hogeschool zijn dit Gemeente Heerlen, Open Universiteit, Fontys Hogescholen, Corda Campus, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogeschool PXL

Partners uitgebreid

Brightlands Campus Heerlen
Gemeente Heerlen
Fontys Hogescholen
Open Universiteit
Corda Campus
Zuyd Hogeschool
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Hogeschool PXL

Status

%

Onderzoekers