Research & Development

Binnen het lectoraat werken docent-onderzoekers samen met studenten en partners (bedrijven, organisaties, overheid) aan vraagstukken op het gebied van Data Intelligence. Uiteraard vanuit een ICT-context.

  Gedegen onderzoek vraagt om een zorgvuldige, systematische en transparante werkwijze, zodat de resultaten verifieerbaar en reproduceerbaar zijn.

  Hiertoe werken wij volgens een aantal richtlijnen.

  Lees de code of conduct en ons kwaliteitshandboek.

   

  Toepassing

  Er zijn drie domeinen waarin we – samen met partners – aan innovatieve vraagstukken werken en onze kennis toepassen:

  • Zorg en welzijn
  • Onderwijs
  • Slimme omgeving

  Design Science Research

  Het lectoraat werkt volgens de onderzoeksmethode van Hevner: Design Science Research.