Voor studenten

Het lectoraat Data Intelligence hecht veel waarde aan de ontwikkeling van studenten binnen het lectoraat. Studenten werken vooral bij stage- en afstudeeropdrachten en minoren mee aan onze datagedreven innovaties. Studenten kunnen bij het lectoraat specifiek werken aan zowel onderzoeks- als praktijkvaardigheden. Dit gebeurt in een praktijkgerichte learning community setting, samen met onze onderzoekers en het bedrijfsleven.

Stage of afstuderen

Procedure

Als student kun je bij het lectoraat een innovatieve, onderzoeksgerichte stage- of afstudeeropdracht uitvoeren. Een stage- of afstudeeropdracht bij het lectoraat is in de regel een onderzoeksgerichte R&D opdracht, onder begeleiding van een van de onderzoekers.

Code of conduct

Gedegen onderzoek vraagt om een zorgvuldige, systematische en transparante werkwijze, zodat de resultaten verifieerbaar en reproduceerbaar zijn. Hiertoe werken wij volgens een aantal richtlijnen, opgesteld in deze code of conduct: