Minor Design Research

Ontwerp- en praktijkgericht onderzoek beschrijft en verklaart niet alleen praktijkproblemen, het richt zich ook op het ontwikkelen en testen van (generieke) oplossingen voor die problemen. Denk aan mogelijke benaderingen voor: het bestrijden van een ziekte, het sluiten van productieve strategische allianties tussen bedrijven, het verminderen van brandstofgebruik in de luchtvaart. Deze vorm van wetenschappelijk onderzoek levert generieke kennis op voor het ontwerpen van specifieke oplossingen voor specifieke veldproblemen door de professionals die met die problemen te maken hebben.

Tip van de dag

Projecten