AI Kompas

AI Kompas

AI Kompas Slim gebruik van data door huidige en toekomstige professionals is een belangrijk onderwerp dat ook door Zuyd Hogeschool als zodanig wordt behandeld. Organisaties willen vaak laagdrempelig aan de slag met de kracht van Artificial Intelligence, maar het...
Digital Forensics

Digital Forensics

Digital Forensics Het reconstrueren van verwijderde bestanden, file carving genaamd, vormt een cruciaal onderdeel van digitaal forensisch werk. De explosieve datagroei maakt file carving steeds tijdsintensiever en dus ongeschikter, waardoor bewijsmateriaal niet naar...
AI Kompas

Train 4 Smart Services

Train4Smartservices Aan beide zijden van de grens (Nederland en Belgie) is er een groeiende vraag naar mensen met ‘digital skills’. ‘Train4SmartServices’ speelt hierop in en wil een grensoverschrijdend trainee-programma ontwikkelen voor een duurzame inzetbaarheid van...
Digital Forensics

LA4LD: Learning Analytics for Learning Design

LA4LD: Learning Analytics for Learning Design Met het onderzoek Learning Analytics 4 Learning Design (LA4LD) wordt via een ontwerpgericht onderzoek (Hevner) een omgeving ontworpen, waarin het gedrag van studenten en docenten – met betrekking tot de leeractiviteit –...
IoT4MKB

IoT4MKB

IoT4MKB Steeds meer producten en apparaten zijn verbonden met het internet. In veel sectoren ontstaan nieuwe verdienmodellen die de concurrentiepositie versterken. In maart 2018 namen een aantal partijen (LIOF, Vodafone, Ericsson, Zuyd Hogeschool, Fontys en Regitel)...