QRM 4.0: Quick Response Manufacturing

Bedrijven kunnen groeien door het verkorten van de doorlooptijd, omdat producten sneller op de markt komen en de rentabiliteit stijgt door lagere (fabricage)kosten. Dit verbetert op zijn beurt de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun QRM-traject door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en best practices.

Projectnieuws

Video: Uitleg over QRM 4.0 door Ron Becker

Video: Uitleg over QRM 4.0 door Ron Becker

Docent-onderzoeker Ron Becker van Zuyd Hogeschool is namens het lectoraat Data Intelligence programmaleider van het Interreg project QRM 4.0. Quick Response Manufacturing is een methodiek – ontwikkeld door Rajan Suri – die focust op het verkorten van de doorlooptijden...

Lees meer
Technology sheets voor QRM4.0

Technology sheets voor QRM4.0

Onderzoekers Jim Bemelen, Dominique Nijssen, Humphrey Ferdinandus en Ron Becker van het lectoraat Data Intelligence schreven de eerste technology sheets voor het Interreg project QRM 4.0. De technology sheets hebben als onderwerp: procesoptimalisatie met data...

Lees meer
Aftrap Interreg QRM4.0 project

Aftrap Interreg QRM4.0 project

Vandaag was de officiële aftrap van het Interregproject QRM4.0. Het Interreg QRM4.0-project steunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun QRM-traject door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise...

Lees meer

Over het project

Doel

Het project QRM4.0 heeft als doel de kleine en middelgrote maakbedrijven in de Euregio Maas-Rijn te:
1. informeren en inspireren 2. trainen, coachen en ondersteunen 3. helpen bij het uitwisselen van best practises.

Doel (uitgebreid)
  1. Informeren en inspireren: kennis over QRM (vorming zelfsturende teams, betrekken operators bij de productie-innovatieprocessen) en innovatieve digitale technologieën (verbinden productiemachines, extraheren en visualiseren productiegegevens in een dashboard) om de doorlooptijden te verkorten, wordt naar de kmo’s overgedragen via praktische technologische files en inspirerende testimonials, bedrijfsbezoeken bij toonaangevende bedrijven, praktische demonstraties en workshops.
  2. Training, coaching en ondersteuning: kleine en middelgrote maakbedrijven kunnen een individuele use case opstarten (met de steun van een betoelaagde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het project partnerschap.
  3. Uitwisseling van best practises: via een leernetwerk rond kortere doorlooptijden kunnen kleine en middelgrote maakbedrijven en providers van IT-oplossingen hun ervaringen delen, van elkaar leren en de kansen voor een professionele samenwerking evalueren.

Partners

QRM4.0 is een project binnen het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn. QRM4.0 wordt verder ondersteund door de geassocieerde partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN, Pôle Mecatech.