QRM 4.0: Quick Response Manufacturing

Bedrijven kunnen groeien door het verkorten van de doorlooptijd, omdat producten sneller op de markt komen en de rentabiliteit stijgt door lagere (fabricage)kosten. Dit verbetert weer de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun QRM-traject door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en best practices.

Nieuwsberichten QRM 4.0

Over het project

Het project QRM4.0 heeft drie primaiare doelstellingen voor de kleine en middelgrote maakbedrijven in de Euregio Maas-Rijn.

Informeren en inspireren: kennis over QRM (vorming zelfsturende teams, betrekken operators bij de productie-innovatieprocessen) en innovatieve digitale technologieën (verbinden productiemachines, extraheren en visualiseren productiegegevens in een dashboard) om de doorlooptijden te verkorten, wordt naar de kmo’s overgedragen via praktische technologische files en inspirerende testimonials, bedrijfsbezoeken bij toonaangevende bedrijven, praktische demonstraties en workshops.

Training, coaching en ondersteuning: kleine en middelgrote maakbedrijven kunnen een individuele use case opstarten (met de steun van een betoelaagde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het project partnerschap.

Uitwisseling van best practises: via een leernetwerk rond kortere doorlooptijden kunnen kleine en middelgrote maakbedrijven en providers van IT-oplossingen hun ervaringen delen, van elkaar leren en de kansen voor een professionele samenwerking evalueren.

Partners

QRM4.0 is een project binnen het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn. QRM4.0 wordt verder ondersteund door de geassocieerde partners: FOM, LIOF, Keyport2020, AdN, Pôle Mecatech.