LA4LD: Learning Analytics for Learning Design

Met het onderzoek Learning Analytics 4 Learning Design (LA4LD) wordt via een ontwerpgericht onderzoek (Hevner) een omgeving ontworpen, waarin het gedrag van studenten en docenten – met betrekking tot de leeractiviteit – wordt gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd. Dit gebeurt tijdens een hele cursus (Run Time).

Projectnieuws

Nieuwe halte voor FoLA²

Docent-onderzoeker Marcel Schmitz van het lectoraat Data Intelligence verzorgde een tweedaagse workshop voor het Alice project van het Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in het Duitse Kiel. Twee dagen vol met het ontwerpen van...

Lees meer
Design Cycle 4 Education en FoLA² ingezet bij Techschool

Design Cycle 4 Education en FoLA² ingezet bij Techschool

Lectoraatslid Marcel Schmitz was deze week in Amsterdam om mee te werken aan het Techschool concept van Esprit Scholen. Zijn deelname was op twee fronten relevant. Aan de ene kant maakte Esprit Scholen dankbaar gebruik van Schmitz’ kennis over het slim inzetten van en...

Lees meer
Marcel Schmitz spreekt tijdens DELFI-congres

Marcel Schmitz spreekt tijdens DELFI-congres

De aanpak van Zuyd Hogeschool rond blended learning is deze week goed ontvangen tijdens het DELFI-congres in Dortmund. Docent-onderzoeker Marcel Schmitz gaf een lezing hierover op het congres. Tijdens het congres staat hogeschool- en universiteitsdidactiek centraal....

Lees meer

Over het project

Doel

Bij het project LA4LD wordt via een ontwerpgericht onderzoek (Hevner) een omgeving ontworpen, waarin het gedrag van studenten en docenten – met betrekking tot de leeractiviteit – wordt gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd.

Doel (uitgebreid)

We experimenten met prototypes van deze omgeving om te onderzoeken of deze Run Time vorm van feedback, geconcentreerd op de metacognitieve competenties van de studenten een hogere beleving van de student oplevert en/of een verbetering van de rendementscijfers.

In een van de eerste stappen hebben we door te zoeken in de literatuur gekeken of er aanwijzingen zijn dat de betreffende elementen van meerwaarde kunnen zijn voor de mogelijke oplossing. Dit heeft geleid tot een lijst van Opportunities and Challenges gepresenteerd tijdens de EC-TEL conferentie in Talinn Estland in 2017.

In het vervolg hiervan is er een experiment gedaan waarin een learning analytics dashboard is getest en er gekeken is of er relaties zijn tussen online activiteit van studenten, hun metacognitieve competenties en hun cijfers. Het artikel: Investigating the Relationships Between Online Activity, Learning Strategies and Grades to Create Learning Analytics-Supported Learning Designs bespreekt de resultaten, die ook gepresenteerd zijn op de EC-TEL 2018 conferentie in Leeds.

Naast het experiment heeft Marcel Schmitz samen met een tweetal afstudeerders via focusgroepen en een survey gekeken naar wat de gebruikers (studenten en docenten) willen in een learning analytics dashboard dat gekoppeld is aan het learning design. Hoe dit gedaan is en de resultaten daarvan staan in het artikel: “Make It Personal!” – Gathering Input from Stakeholders for a Learning Analytics-Supported Learning Design Tool dat ook in 2018 tijdens de EC-TEL conferentie in Leeds gepresenteerd is.

Momenteel is Marcel een experiment aan het voorbereiden waarbij hij een deel van de oplossing test in een onderwijssetting om te kijken of het krijgen en geven van feedback gedurende de cursus een hogere betrokkenheid en beleving bij studenten oplevert ten opzichte van de huidige situatie waarin dit na ieder blok gebeurt.

In de kantlijn van zijn PhD onderzoek gebruikt hij dit onderwerp als inspiratiepunt voor verschillende projecten/experimenten met studenten. Van de StudyBuddy een IoT-companion die leergedrag meet en die je kunt meenemen uit de minor IoT, naar het Dashboard dat ook werkt in een HoloLens dat gedurende hoor- of werkcollege’s te gebruiken is.

Partners

LA4LD is het promotieonderzoek van Marcel Schmitz. De resultaten vloeien rechtstreeks terug in het onderwijs. Bij Zuyd Hogeschool in het lagemeen en de ICT Academie in het bijzonder.

Status

%

Onderzoekers

Marcel Schmitz

Roger Bemelmans

Volg ZieDit via de livestream

Via onderstaande knop kun je de live-uitzending bijwonen. De uitzending begint op woensdag 7 juli om 15.00 uur.

Lees meer over ZieDit

Wil je meer weten over de minoren en de studentprojecten van het afgelopen blok? Lees dan het nieuwsbericht!