DSR-cards

Het lectoraat gebruikt design science research (ontwerpgericht onderzoek) als onderzoeksmethode. Deze methode werd ontwikkeld door Alan Raymond Hevner en wordt vaak gebruikt bij het onderzoeken van ict-uitdagingen.

Om de methode breder toegankelijk te maken, ontwikkelt het lectoraat de DSR-cards. Dit is een laagdrempelige manier om met de onderzoeksmethode van Hevner vertrouwd te raken. Studenten van de ICT Academie van Zuyd Hogeschool gebruiken de kaarten tijdens hun projecten. De DSR-cards zijn nog niet compleet, maar wel al bruikbaar.

Schematisch blockchain netwerk

Opbrengst

Eerste set DSR-cards operationeel

Eerste set DSR-cards operationeel

Contactpersoon