Learning Analytics

Marcel Schmitz combineert in dit promotieonderzoek Technologie Ondersteunend leren, Gamification en Learning Analytics en Learning Design.

Info

 

Met het onderzoek Learning Analytics 4 Learning Design (LA4LD) wordt via een ontwerpgericht onderzoek (Hevner) een omgeving ontworpen, waarin er gedurende een cursus (Run Time) gedrag van studenten en docenten met betrekking tot de leeractiviteit gemeten, geanalyseerd en gevisualiseerd wordt.

We experimenten met prototypes van deze omgeving om te onderzoeken of deze Run Time vorm van feedback, geconcentreerd op de metacognitieve competenties van de studenten een hogere beleving van de student oplevert en/of een verbetering van de rendementscijfers.

In een van de eerste stappen hebben we door te zoeken in de literatuur gekeken of er aanwijzingen zijn dat de betreffende elementen van meerwaarde kunnen zijn voor de mogelijke oplossing. Dit heeft geleid tot een lijst van Opportunities and Challenges (link naar: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-66610-5_16) die gepresenteerd zijn op de EC-TEL conferentie in Talinn Estland in 2017.

In het vervolg hiervan is er een experiment gedaan waarin een learning analytics dashboard is getest en er gekeken is of er relaties zijn tussen online activiteit van studenten, hun metacognitieve competenties en hun cijfers. Het artikel: Investigating the Relationships Between Online Activity, Learning Strategies and Grades to Create Learning Analytics-Supported Learning Designs (link naar: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-98572-5_24) bespreekt de resultaten, die ook gepresenteerd zijn op de EC-TEL 2018 conferentie in Leeds.

Naast het experiment heeft Marcel Schmitz samen met een tweetal afstudeerders via focusgroepen en een survey gekeken naar wat de gebruikers (studenten en docenten) willen in een learning analytics dashboard dat gekoppeld is aan het learning design. Hoe dit gedaan is en de resultaten daarvan staan in het artikel: “Make It Personal!” – Gathering Input from Stakeholders for a Learning Analytics-Supported Learning Design Tool (link naar: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-98572-5_23) dat ook in 2018 tijdens de EC-TEL conferentie in Leeds gepresenteerd is.

Momenteel is Marcel een experiment aan het voorbereiden waarbij hij een deel van de oplossing test in een onderwijssetting om te kijken of het krijgen en geven van feedback gedurende de cursus een hogere betrokkenheid en beleving bij studenten oplevert ten opzichte van de huidige situatie waarin dit na ieder blok gebeurt.

In de kantlijn van zijn PhD onderzoek gebruikt hij dit onderwerp als inspiratiepunt voor verschillende projecten/experimenten met studenten. Van de “StudyBuddy” een IoT-companjen die leergedrag meet en die je kunt meenemen uit de minor IoT, naar het Dashboard dat ook werkt in een HoloLens dat gedurende hoor- of werkcollege’s te gebruiken is.

Download PDF