IoT4MKB

Steeds meer producten en apparaten zijn verbonden met het internet. In veel sectoren ontstaan nieuwe verdienmodellen die de concurrentiepositie versterken.

Info

IoT4MKB

Steeds meer producten en apparaten zijn verbonden met het internet. In veel sectoren ontstaan nieuwe verdienmodellen die de concurrentiepositie versterken.

In maart 2018 zijn een groep enthousiaste initiatiefnemers (LIOF, Vodafone, Ericsson, Zuyd Hogeschool, Fontys en Regitel), waaronder het lectoraat Data Intelligence, gestart met het inspelen op vragen die vanuit het MKB / de markt worden gesteld over Internet of Things (IoT).

De initiatiefnemers hebben zich ten doel gesteld in te zoomen op hoe IoT het verschil kan maken voor een organisatie en kan zorgen voor een sterkere concurrentiepositie en nieuwe verdienkansen.

De initiatiefnemers hebben hiervoor een 4-stappen-traject ontwikkeld om de kansen en mogelijkheden van IoT voor een bedrijf in beeld te brengen:

  1. Nulmeting die organisaties inzicht geeft in stand van zaken, behoeften en ambities op het gebied van IoT.
  2. Deelname aan kennissessie waarbij dieper ingaan wordt op de ontwikkelingen en kansen op het gebied van IoT.
  3. De peilmeting onder persoonlijke begeleiding, met een adviseur de online survey nog eens doorlopen en verder verdiepen.
  4. Bijeenkomst waarbij het rapport aan de organisatie wordt overhandigd. Het rapport beschrijft mogelijkheden en te nemen stappen voor een succesvolle business case

Kijk op https://iot4mkb.nl voor meer informatie.