ICT training

Zuyd Hogeschool draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van professies en onze Euregio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals.

Info

 

Zuyd Hogeschool draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van professies en onze Euregio. Samen met onze omgeving ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. We nemen daarin een voortrekkersrol en zijn alleen tevreden met het beste.

Aan beide zijden van de grens (Nederland en Belgie) is er een groeiende vraag naar mensen met ‘digital skills’. ‘Train4SmartServices’ speelt hierop in en wil een grensoverschrijdend trainee-programma ontwikkelen voor een duurzame inzetbaarheid van ICT professionals voor dienstverlening in diverse topsectoren zoals additive manufacturing, precisielandbouw, health en de ICT-sector zelf. In dit programma worden de deelnemers smart opgeleid via een continue integratie van ‘werken’ en ‘leren’.

We leiden vijftienduizend toekomstige professionals op in vijftig bachelor- en masterprogramma’s, ontwikkelen trainingen en opleidingen voor professionals en voeren onderzoek uit in opdracht van bedrijven en instellingen.

Zuyd is partner omdat de vraag naar professionals met kennis op gebied van IT en Smart Services in Zuid- en Midden-Limburg sterk toeneemt. Op het snijvlak van ICT en Economie wil Zuyd studenten, docenten en professionals kennis bijbrengen op gebied van Smart Services, datavaardigheden en meer kwantitatief ingesteld maken. Dit vergroot de (duurzame) arbeidsmarktkansen voor (young) professionals in de regio, met name in de economische sectoren.

Zuyd kan door voornoemde een bijdrage leveren aan de transitie van reguliere businessmodellen naar digitaal gedreven Smart Services en  aan het opleiden van de hiervoor benodigde professionals.

Meer informatie is na te lezen op http://www.grensregio.eu/projecten/train4smartservices