Gamen met een beperking

Een ontwerpgericht onderzoek om gamen met een lichamelijke beperking te optimaliseren door middel van een Business Intelligence toepassing.

Info

 

Een ontwerpgericht onderzoek om gamen met een lichamelijke beperking te optimaliseren door middel van een Business Intelligence toepassing.

Om het gamen met een lichamelijke beperking te optimaliseren is het verkrijgen van inzichten in de houding van de persoon met de lichamelijke beperking tijdens het gamen een vereiste. Deze houding moet worden geregistreerd en vervolgens zichtbaar worden gemaakt binnen een dashboard.

Het doel is om bewegingen te registreren, die een persoon met een lichamelijke beperking maakt tijdens het gamen en deze bewegingen visueel zichtbaar maken in een dashboard. Hiermee kan een fysiotherapeut dan beoordelen of de houding goede of slechte effecten heeft op het welzijn van de persoon.

Download PDF