Digital Forensics

Het reconstrueren van verwijderde bestanden, file carving, vormt een cruciaal onderdeel van digitaal forensisch werk.

Info

 

Het reconstrueren van verwijderde bestanden, file carving, vormt een cruciaal onderdeel van digitaal forensisch werk.

De explosieve datagroei maakt file carving steeds tijdsintensiever en dus ongeschikter, waardoor bewijsmateriaal verborgen blijft. File carving is nog per device en per app apart opgezet resulterend in een aanzienlijke vertraging om telkens voor nieuwe apps file carving te ontwikkelen.

Onderzocht gaat worden hoe door abstractie en generalisatie het app-specifieke deel zo klein mogelijk gemaakt kan worden. Spin-off zal een breed toepasbaar, modulair, onderhoudbaar en uitbreidbaar framework zijn met bijbehorende benchmark om de resultaten van nieuwe technieken met elkaar te kunnen vergelijken.

Download PDF