Onderzoekprojecten

QRM4.0: Quick Response Manufacturing

Info   Bedrijven kunnen groeien door het verkorten van de doorlooptijd, omdat producten sneller op de markt komen en de rentabiliteit stijgt door lagere (fabricage)kosten. Dit verbetert op zijn beurt de leveringsprestaties…