Ellen Pijpers MSc

Ellen is een energieke verbinder en netwerker, met een passie voor kennisdeling en een talent voor communicatie. Zij houdt van bouwen, op een creatieve out-of-the-box manier.

Vanuit haar vakgebied Informatie Management, werkt ze al 25 jaar in de IT-wereld en heeft ze ervaring in rollen als informatiemanager, projectleider, coach en trainer in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs.

In haar rol als projectleider initieert, faciliteert en organiseert ze innovatieve projecten op het gebied van Data Science in een co-creation setting. Aandachtsgebieden zijn Business Intelligence, Internet of Things, Innovation Design. Projectteams worden gevormd vanuit kennisinstellingen, het bedrijfsleven en studenten. Bij hackatons en experiment projecten levert Ellen een bijdrage als coach, waarbij zij de motivatie en potentieel van anderen ziet en ernaar streeft het beste in iedereen tot ontplooiing te brengen.

Ze is een scherp observator, wil doorgronden wat speelt en kan woorden geven aan wat niet gezegd wordt. In het klantcontact maakt zij verbinding op de content (vanuit het kennisdomein) en op de gevoelslaag zodat een waardevolle relatie ontstaat gebaseerd op wederzijds vertrouwen en duurzaamheid. Als netwerker wint zij snel het vertrouwen van mensen, heeft ze een neus voor klantbehoeften en wensen. Ze kan klanten, studenten en teams enthousiasmeren en bewegen naar gezamenlijke intenties en zo een bijdrage leveren aan het reëel en succesvol vormgeven van ideeën en ambities.

Ellen is autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard en schept plezier in creëren! Ze werkt vanuit de waarden verbinding, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid.

 

Roger Bemelmans