Over lectoraat Data Intelligence

Het lectoraat Data Intelligence bestaat uit docent-onderzoekers van de ICT Academie van Zuyd Hogeschool. We zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden en nieuwste inzichten in de wereld van Data Intelligence.

Werking van het lectoraat

Het is de missie van het lectoraat Data Intelligence om praktijkgerichte, regionale en maatschappelijk relevante innovaties voort te brengen en te stimuleren. Dat doet het lectoraat samen met studenten en docenten van de ICT Academie en (EU)regionale partners. 

Het lectoraat werkt volgens de onderzoeksmethode van Hevner: Design Science Research.

Kennisgebieden

Het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool werkt primair aan de volgende kennisgebieden:

  • Knowledge modeling
  • Software engineering
  • Human Computer Interaction

Toepassingsgebieden

Het lectoraat markeert drie gebieden waarin aan innovatieve vraagstukken wordt gewerkt:

  • Zorg en welzijn
  • Onderwijs
  • Slimme omgeving

Programmalijnen

Het lectoraat werkt aan twee programmalijnen:

  • Intelligent Personal Assistants
  • Responsible innovation

Wat we
doen

We bedenken oplossingen op het gebied van slim omgaan met data. We werken het liefst aan maatschappelijke projecten die Limburg sterker maken.

De doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen en valideren van datagedreven innovatieve toepassingen.

Wat we
opleveren

Het lectoraat Data Intelligence levert praktische én wetenschappelijke inzichten en prototypes over alles wat met Data Intelligence te maken heeft.

Onderzoeksresultaten worden omgezet naar praktisch toepasbare kennis voor studenten, docenten, professionals, onderzoekers en andere (regionale) stakeholders.

Met wie we samenwerken

In al onze werkzaamheden combineren we steeds een drietal stakeholders: studenten, docent-onderzoekers en organisaties die betrokken zijn bij ons onderwijs of onderzoek.