Requirements

Requirements: het achterhalen en vaststellen van alle eisen en wensen, inclusief acceptatiecriteria