Is kunstmatige intelligentie een droom- of doembeeld?

Tijdens de inauguratie van lector Data Intelligence Roger Bemelmans van Zuyd Hogeschool was er veel aandacht voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Daarnaast ging Bemelmans in op de doelstellingen voor zijn lectoraat: de innovatiekracht in Limburg en de Euregio versterken door slim om te gaan met data.

Uit de klas in de praktijk

Het lectoraat Data Intelligence is gevestigd op de Heerlense Brightlands Smart Services Campus. Hier werken innovatieve bedrijven aan slimme oplossingen voor complexe problemen. Daarvoor kunnen ze nu ook gebruikmaken van de kennis van het lectoraat en de inzet van onze goed opgeleide studenten. Dit levert voor alle partijen veel op. ‘Onze studenten werken samen met de bedrijven aan nieuwe oplossingen voor echte problemen. Dus niet langer in een klaslokaal aan verzonnen problemen die we elk jaar opnieuw oplossen. De studenten weten daardoor beter wat er speelt op de arbeidsmarkt en wat er van hen gevraagd wordt. Daarbij leren bedrijven hun collega’s van morgen kennen en samen versterken zij onze regio’, legt Bemelmans uit. De projecten van de studenten en promovendi van ICT krijgen tijdens de inauguratie ruim baan. Op een projectenmarkt laten ze zien aan welke projecten wordt gewerkt.

Ontwikkeling kunstmatige intelligentie

Bemelmans had echter niet alleen goed nieuws tijdens zijn inauguratie. Een groot deel van zijn presentatie had hij ingeruimd voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. ‘Dat zou een van de belangrijkste maatschappelijke discussies van deze tijd moeten zijn, maar dat is nog niet het geval.’ De reden dat die discussie niet breed gevoerd wordt komt vooral doordat de meeste mensen geen invloed hebben op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. ‘Als je het hebt over klimaatverandering, dan kun je als individu daar een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door de verwarming een graadje lager te zetten. En als het gaat over plastic afval dan kun je helpen door geen producten te kopen met plastic verpakkingen. Maar als leek heb je geen invloed op de ontwikkeling van AI. Je bent overgeleverd aan een select groepje mensen dat daarmee bezig is’, aldus Bemelmans.

Niet gunstig voor mensheid

Een aantal jaar geleden kwam de crème-de-la-crème op het gebied van kunstmatige intelligentie bij elkaar om te praten over de ontwikkeling van AI. Uitkomst: AI haalt de mensheid (waarschijnlijk) binnen afzienbare tijd (binnen nu en 100 jaar) in en dat is niet per definitie gunstig voor de mensheid. ‘Als lector Data Intelligence vind ik het wel belangrijk dat hier aandacht voor is. Ik ben geen doemdenker, dus ga ik ervan uit dat we er wel uitkomen, maar daarvoor moeten we wel nu actie ondernemen’, aldus Bemelmans.Hij besluit zijn lezing met een quote van het toonaangevende Future of life instituut: ‘Technologie heeft de potentie om het leven te laten bloeien als nooit tevoren… Of om zichzelf te vernietigen. Laten wij het verschil maken!’