Zuyd Hogeschool Heerlen

Het Lectoraat Data Intelligence is op twee plaatsen gevestigd. De hoofdvestiging van het lectoraat is in het gebouw van Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt 300 te Heerlen.

Brightlands Smart Services Campus

Daarnaast zijn medewerkers van het lectoraat te vinden op de Brightlands Smart Services Campus, Smedestraat 2 te Heerlen.

Neem contact met ons op

tel: 045-400-6400 / e-mail: lectoraat.dataintelligence@zuyd.nl | Indien u een medewerker persoonlijk wilt benaderen, kunt u het volgende e-mailadres hanteren: voornaam.achternaam@zuyd.nl