Aftrap Interreg QRM4.0 project

Aftrap Interreg QRM4.0 project

Vandaag was de officiële aftrap van het Interregproject QRM4.0. Het Interreg QRM4.0-project steunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun QRM-traject door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise...

Uitleg Digital Forensics

File carving is een specialisme in het digitaal forensisch onderzoek, en gaat over het vinden van verwijderde bestanden. File carving speelt een belangrijke rol in veel justitiële zaken vooral bij digitaal beeldmateriaal van zedenmisdrijven.  Posterpresentatie...