Actueel

De ontwikkelingen op het gebied van ict in het algemeen en data intelligence in het bijzonder, volgen elkaar in rap tempo op. Het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool draagt zijn steentje bij aan de ontwikkeling en het uitdragen van nieuwe kennis en inzichten. Vanuit onze eigen boetiekrol: kleinschalig, maar specialistisch. Zo leveren we een maatschappelijk relevante bijdrage aan data intelligence in de (EU)regio.