Je gezichtsuitdrukking zegt veel. Vaak verraad je met één blik al je gemoedstoestand. Tegelijkertijd kun je de gemoedstoestand van je medemens ook direct herkennen. Je gezichtsuitdrukking bevat veel emotionele informatie. Het is daarmee de belangrijkste bron voor persoonlijke communicatie. In uiteenlopende dagelijkse situaties gebruik je deze informatie om te kunnen functioneren als sociaal wezen. In persoonlijke kring, bij de psycholoog, op het werk, maar ook in de klas.

Machine learning

Het ‘lezen’ van gezichtsuitdrukkingen beschouw je wellicht als een puur menselijke expertise. Maar dankzij doorbraken op het gebied van machine learning, kunnen computermodellen dit ook (deels) uitvoeren. Gezichtsdetectie kan bijvoorbeeld sinds een aantal jaar betrouwbaar door een computeralgoritme worden uitgevoerd. Zoals al te zien is via de camera-app van moderne mobiele telefoons. Met gezichtsdetectie weet een algoritme waar op een foto een gezicht is afgebeeld. Maar dat je weet waar het gezicht is, wil nog niet zeggen dat je weet wat het gezicht betekent of uitdrukt. Om dat voor elkaar te krijgen is er dus een extra stap nodig: emotie detectie.

Van gezichtsdetectie naar emotiedetectie

Het lectoraat Data Intelligence zocht – samen met ict-studenten van Zuyd hogeschool – uit hoe artificial intelligence het principe van gezicht- en emotieherkenning kan uitvoeren en tegelijkertijd in de praktijk kan brengen. Hieronder zie je een educatieve webapplicatie die de emotie van jou als gebruiker kan herkennen via de webcam. Daarbij vind je ook een toelichting over de demonstrator en wat voor technologie erachter zit.