Het project Rolling Solar beoogt door innovatieve ontwikkeling en kennisdeling een grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond zonnecellen, productie, materiaaltechnologie, transport en publieke infrastructuur. Het doel is fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven technisch in staat stellen om de kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur te realiseren. Het beoogde resultaat is grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking zonder extra landgebruik dicht bij de gebruiker mogelijk te maken.

Studenten Marc Meijers, Bas Ruijters, Wisse Huvers en Jos van Schaijk gingen in de minor Data Science aan de slag met de beschikbare data van het project.