Marcel Schmitz spreekt tijdens DELFI-congres

door | sep 22, 2021 | LA4LD, Onderwijs

De aanpak van Zuyd Hogeschool rond blended learning is deze week goed ontvangen tijdens het DELFI-congres in Dortmund. Docent-onderzoeker Marcel Schmitz gaf een lezing hierover op het congres.

Tijdens het congres staat hogeschool- en universiteitsdidactiek centraal. Schmitz is docent-onderzoeker bij de ICT Academie en het lectoraat Data Intelligence. Samen met collega-onderzoeker Maren Scheffel presenteerde hij in Dortmund hun jongste paper over de bij Zuyd ontwikkelde Design Cycle 4 Education (DC4E).

Wat is de DC4E?

Wat is dat eigenlijk, de Design Cycle for Education? Het model is in de eerste plaats gecreëerd om de verschuiving van traditioneel, klassikaal onderwijs naar blended onderwijs te ondersteunen. De cyclus beschrijft acht stappen die telkens opnieuw kunnen worden ingezet bij het (her)ontwerpen van onderwijsproducten. Daarnaast geeft het docenten een flexibel maar duidelijk gestructureerd ontwerpmodel dat hen in staat stelt de ‘traditionele cursusinhoud’ opnieuw uit te vinden voor blended learning met de juiste leerontwerptools.

Openbaar beschikbaar

Schmitz liet op het congres enkele tips en tools zien. De toolkit is digitaal beschikbaar en er is een cursus ontwikkeld, waardoor alle docenten van Zuyd hun voordeel mee kunnen doen. Een van de cases waarin de DC4E wordt gebruikt is bij Fellowship of the Learning Analytics (FoLA²). Dit is een serious game ontwikkeld door Schmitz en het lectoraat Data Intelligence. Het spel helpt om leeractiviteiten zodanig te ontwerpen dat technologie en learning analytics daar onderdeel van uit maken.”Het spel hebben we al bij een aantal opleidingen gespeeld. En ik sta er altijd voor open om het vaker te spelen”, zegt Schmitz.