Docent-onderzoeker Ron Becker van Zuyd Hogeschool is namens het lectoraat Data Intelligence programmaleider van het Interreg project QRM 4.0. Quick Response Manufacturing is een methodiek – ontwikkeld door Rajan Suri – die focust op het verkorten van de doorlooptijden bij maakbedrijven. QRM is prima toepasbaar bij bedrijven met een hoge variëteit en een laag volume aan producten. Diezelfde bedrijven zijn gebaat bij Industry 4.0 toepassingen (waarbij de systemen met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren). Juist die combinatie tussen QRM en Industry 4.0 is interessant om in de Euregio Maas-Rijn te onderzoeken, vandaar dit Interreg project.