Het lectoraat Data Intelligence werkt mee aan het Interreg-project blockchain4prosumers. Dit project richt zich op huishoudens en bedrijven die behalve energie consumeren, ook produceren: de prosumers. Het project startte op 1 maart 2021.

Het aantal huishoudens en bedrijven dat zelf energie produceert, neemt met de dag toe. Bijvoorbeeld via zonnepanelen. Het project blockchain4prosumers onderzoekt de mogelijkheden om met behulp van blockchaintechnologie vraag en aanbod van energie rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van derden, zoals energieleveranciers) op elkaar af te stemmen. Dit wordt ook wel de peer-2-peer trade genoemd.
Zo kan een huiseigenaar die op een zonnige dag veel energie produceert, deze energie direct verkopen aan een bedrijf bij hem in de buurt waarmee hij een smart contract heeft afgesloten. Voor de contractafhandeling maken de partijen gebruik van blockchaintechnologie zodat de afspraken altijd voor iedereen inzichtelijk en transparant zijn.

Laadpalen auto’s

Blockchain maakt het zelfs mogelijk om kleine transacties via smart contracts te regelen. Denk daarbij aan het opladen (of ontladen) van elektrische auto’s. De afhandeling van deze transacties is geautomatiseerd en gedecentraliseerd. Zo kun je als kleine energieproducent en -consument eenvoudig deelnemen. Voorwaarde voor deze integratie van vele kleine laadprocessen en transacties tussen koper en verkoper zijn goed ontworpen, gestandaardiseerde communicatiekanalen. Bij de standaardisatie moet rekening worden gehouden met dataformaten, bedrijfsprocessen en communicatieprotocollen. Databases zijn vaak gecentraliseerd en bieden slechts beperkte toegang voor een select aantal gebruikers. Blockchain werkt anders: het is gedecentraliseerd en open voor iedereen in de community. Het is niet eigendom van één enkele organisatie of persoon. Alle deelnemers aan dit open netwerk zijn in feite in het bezit van de gegevens en alle transacties zijn transparant.

Nieuwe toekomst

Blockchain4prosumers creëert nieuwe bedrijfsmodellen voor organisaties en prosumers (die kunnen fuseren tot kleine energiecoöperaties). Daarnaast laat de blockchaintechnologie zien waar de opgewekte en verbruikte energie naartoe gaat. Of het nu gaat om zonne-energie van het dak, de elektrische auto of verwarming. Dit vergroot de acceptatie van hernieuwbare energie. Daarnaast kunnen de kosten voor de uitbreiding van het energienet worden verlaagd als de toevoer en het verbruik beter in evenwicht zijn.