Extended abstract AI-kompas

door | mei 4, 2020 | AI-kompas

De afstudeeropdracht van Shannen Dolls bestond uit een onderzoek naar het AI-kompas. Lees hier haar extend abstract.

Om de onzekerheden binnen het project te verminderen is een Systematic Literature Review uitgevoerd. Hieruit bleek dat Case-Based Reasoning een geschikte aanpak zou zijn voor het AI Compass. Tevens is duidelijk geworden dat niet eenduidig van tevoren vast te stellen is welke recommender en vraagstellingsmethode het meest geschikt is. Derhalve is besloten een frame te ontwerpen en ontwikkelen, waarbinnen modulariteit centraal staat en waarin met verschillende recommendation- en vraagstellingsmethoden kan worden geëxperimenteerd. Door stapsgewijs nieuwe cases aan de case base van het systeem toe te voegen, kan de accuraatheid van het advies steeds verder verbeterd worden. Een belangrijke aanbeveling betreft het ontwikkelen van een intelligent recommendercomponent. Na het toevoegen van een intelligent recommendercomponent en het uitbreiden van de hoeveelheid cases, vragen, algoritmes en features in de database kan het AI Compass worden ingezet om onder andere te onderzoeken hoe een gebruiker op de best mogelijke manier geïnformeerd kan worden over AI en hoe een geschikt en begrijpelijk advies kan worden gegeven.