In het HogerOnderwijs (in Nederland) zijnde belevingvan de student en de rendementen graadmeters waar instellingen op afgerekend worden. Er liggen kansen op het gebied van Learning Analytics, zelfregulerend leren en het leerontwerp om zowel beleving als rendementen te verbeteren.