Uitleg Digital Forensics

File carving is een specialisme in het digitaal forensisch onderzoek, en gaat over het vinden van verwijderde bestanden. File carving speelt een belangrijke rol in veel justitiële zaken vooral bij digitaal beeldmateriaal van zedenmisdrijven.  Posterpresentatie...