Steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet, maar niet iedereen benut de volle potentie van de mogelijheden. In het project IoT4MKB helpen studenten van de ICT Academie en onderzoekers van het lectoraat Data Intelligence bedrijven bij het optimaliseren van de mogelijkheden.